Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i adaptacją lokalu użytkowego dla potrzeb biurowych w budynku przy ul. Szymanowskiego 1 – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i adaptacją lokalu użytkowego dla potrzeb biurowych w budynku przy ul. Szymanowskiego 1 w Częstochowie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załącznik nr 7.1
Załącznik nr 7.2
Załącznik nr 7.3
Załącznik nr 8.1
Załącznik nr 8.2
Załącznik nr 8.3
Załącznik nr 9.1
Załącznik nr 9.2
Załącznik nr 9.3
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1 do nr 5

Dodano: 10.11.2021
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 15.11.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 16.11.2021
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 29.11.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 134 wyświetleń,  2 dzisiaj