Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Zaproszenie – Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz ocena jego stanu technicznego wraz z analizą techniczno – ekonomiczną w zakresie zasadności poniesienia nakładów potrzebnych na przywrócenie właściwego stanu technicznego i jego modernizacji, dla uzyskania obowiązujących standardów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi dla budynku zlokalizowanego przy ul.Piastowskiej 202/204 – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie ekspertyzy budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz ocena jego stanu technicznego wraz z analizą techniczno – ekonomiczną w zakresie zasadności poniesienia nakładów potrzebnych na przywrócenie właściwego stanu technicznego i jego modernizacji, dla uzyskania obowiązujących standardów zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi dla budynku zlokalizowanego przy ul.Piastowskiej 202/204 w Częstochowie.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 13.10.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu

 54 wyświetleń,  1 dzisiaj