Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty dachów – Roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez ZGM „TBS” w Częstochowie sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów – Roboty blacharsko-dekarskie na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez ZGM „TBS” w Częstochowie sp. z o.o.

Ogłoszenie o zmówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7A
Załącznik nr 7B
Załącznik nr 7C
Załącznik nr 7D
Załącznik nr 7E
Załącznik nr 7F
Załącznik nr 7G
Załącznik nr 7H
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1 do nr 4

Dodano: 25.08.2021
Zmiana treści SWZ
Załącznik nr 7D do SWZ po zmianach

Dodano: 26.08.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 01.09.2021
Zmiana treści SWZ – 2

Dodano: 07.09.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
Zmiana treści SWZ – 3

Dodano: 09.09.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
Zmiana treści SWZ – 4

Dodano: 13.09.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 27.09.2021
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – w zakresie zadania nr 1,2,3,4,5,6,7 i 8

 85 wyświetleń,  1 dzisiaj