Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie bez negocjacji – Remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez ZGM „TBS” W Częstochowie sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty klatek schodowych w budynkach stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez ZGM „TBS” W Częstochowie sp. z o. o.

Ogłoszenie o zmówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7A
Załącznik nr 7B
Załącznik nr 7C
Załącznik nr 7D
Załącznik nr 7E
Załącznik nr 7F
Załącznik nr 7G
Załącznik nr 7H
Załącznik nr 7I
Załącznik nr 7I
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. 1, 2, 3, 4

Dodano: 24.08.2021
Zmiana treści SWZ
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach

Dodano: 26.08.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 06.09.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 07.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 9, 10

Dodano: 10.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 4, 7, 8

Dodano: 22.09.2021
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty – w zakresie zadania nr 5 i 6

Dodano: 17.12.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „REMONTY KLATEK SCHODOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH ZASÓB KOMUNALNY GMINY, ADMINISTROWANYCH I ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZGM „TBS” W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O. O. – Zadanie nr 1: „Remont klatki schodowej zlokalizowanej w budynku przy ul. Cmentarnej 18 w Częstochowie” prowadzonego na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 57 wyświetleń,  1 dzisiaj