Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Utrzymanie bieżące terenów zielonych na obszarach zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. – z wyłączeniem Wspólnot Mieszkaniowych.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 11f
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 8, 10

Dodano: 18.08.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ

Dodano: 23.08.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 28.09.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 52 wyświetleń,  1 dzisiaj