Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Wykonanie remontu balkonów budynków mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie remontu balkonów budynków mieszkalnych, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5

Dodano: 24.08.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Dodano: 09.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu w zakresie zadania nr 1 i informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 2 i 3

Dodano: 22.10.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Wykonanie remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Gajowa 1 w Częstochowie, stanowiącym zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa”, prowadzonego na podstawie art. 305 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

 49 wyświetleń,  1 dzisiaj