Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Wymiana stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych i w piwnicach oraz drzwi do klatek budynków stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana stolarki okiennej PCV na klatkach schodowych i w piwnicach oraz drzwi do klatek budynków stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5

Dodano: 09.08.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 10.08.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu

 56 wyświetleń,  1 dzisiaj