Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7A
Załącznik nr 7B
Załącznik nr 7C
Załącznik nr 7D
Załącznik nr 7E
Załącznik nr 7F
Załącznik nr 7G
Załącznik nr 7H
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1 do nr 4

Dodano: 23.07.2021
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 27.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ

Dodano: 28.07.2021
Zmiana treści SWZ -2 wraz z załącznikiem nr 1
Odpowiedzi na zapytania 2
Załącznik nr 1 – po zmianie – wersja edytowalna

Dodano: 30.07.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Dodano: 02.08.2021
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 12.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – w zakresie zadania nr 1, 4, 5, 7, 8

Dodano: 13.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – w zakresie zadania nr 2, 3, 6

 83 wyświetleń,  1 dzisiaj