Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty ogólnobudowlane rozbiórkowe i zabezpieczające wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7
Załącznik nr 8a i 8b
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. od nr 1 do nr 5
Załącznik w wersji edytowalnej – zał. nr 7

Dodano: 15.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 30.07.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Dodano: 02.08.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 12.08.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 133 wyświetleń,  1 dzisiaj