Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na działkach nr 14/1; 14/5; 18/11; 24/15; 24/17, przy ul. Łódzkiej – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w ramach TBS zlokalizowanych na działkach nr 14/1; 14/5; 18/11; 24/15; 24/17, przy ul. Łódzkiej w Częstochowie.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8

Dodano: 14.07.2021
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 16.07.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 19.07.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu

 202 wyświetleń,  1 dzisiaj