Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

25-05-2021 – Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Rozbiórka budynków gospodarczych przy al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Rozbiórka budynków gospodarczych przy al. NMP 2 w Częstochowie, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ wraz z załącznikami
Załączniki w wersji edytowalnej – zał. 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5

Dodano: 14.06.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 30.06.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano: 22.09.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Dodano: 28.10.2021
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w wyniki czynności nowych/powtórzonych

 55 wyświetleń,  1 dzisiaj