Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

29-03-2021 – Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji – Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 6
Załączniki od nr 7.1.1) do nr 7.5.5)
Załączniki od nr 7.6.1) do nr 7.9.3)
Załączniki od nr 7.10.1) do nr 7.10.8)
Załączniki od nr 7.11.1) do nr 7.14.3)
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załączniki w wersji edytowalnej – załączniki nr 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5

Dodano: 09.04.2021
Zmiana SWZ i odpowiedzi na zapytania z dnia 08.04.2021r.

Dodano: 13.04.2021
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 16.04.2021
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 07.05.2021
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

 222 wyświetleń,  1 dzisiaj