Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

13-07-2018 – Przetarg – Remonty balkonów budynków mieszkalnych wielorodzinnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty balkonów budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

Dodano: 01.08.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 02.08.2018
Wyniki

 99 wyświetleń,  1 dzisiaj