Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

15-06-2018 – Przetarg – Remonty wolnych lokali – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załączniki nr od 7 do 7i
Załącznik nr 8

Dodano: 03.07.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 04.07.2018
Wyniki

 136 wyświetleń,  1 dzisiaj