Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

28-05-2018 – Przetarg – Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki od nr 1 do nr 8

Dodano: 14.06.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 05.07.2018
Wyniki

 66 wyświetleń,  1 dzisiaj