Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

20-04-2018 – Przetarg – Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Piłsudskiego – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Piłsudskiego 31, budynki nr 81, 82, 84, 85, 86, stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 8
Załącznik nr 9

Dodano: 30.04.2018
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 09.05.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 30.05.2018
Wyniki przetargu

 60 wyświetleń,  1 dzisiaj