Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

28-03-2018 – Przetarg – Remonty wolnych lokali – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty wolnych lokali zlokalizowanych w budynkach, stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

SIWZ wraz z załącznikami od 1 do 5a
Ogłoszenie o zamówieniu
Załącznik nr 6
Załączniki nr od 7a do 7ff
Załącznik nr 8

Dodano: 17.04.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 20.04.2018
Unieważnienie do przetargu na zadania nr: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Dodano: 09.05.2018
Wyniki przetargu

 54 wyświetleń,  1 dzisiaj