Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

01-03-2018 – Przetarg – Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

Dodano: 12.03.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

Dodano: 19.03.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 23.03.2018
Wyniki przetargu

 174 wyświetleń,  1 dzisiaj