Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

15-02-2018 – Przetarg – Remonty ogólnobudowlane wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty ogólnobudowlane wykonywane na budynkach stanowiących zasób komunalny gminy zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 Częstochowa

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

Dodano: 06.03.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 23.03.2018
Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert

Dodano: 03.04.2018
Wyniki przetargu

 148 wyświetleń,  1 dzisiaj