Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

30-01-2018 – Przetarg – Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, administrowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik 8

Dodano: 02.02.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano: 07.02.2018
Modyfikacja SWIZ
Załącznik 1 po modyfikacji
Załącznik 8 po modyfikacji

Dodano: 16.02.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 01.03.2018
Wyniki przetargu

 85 wyświetleń,  1 dzisiaj