Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

29-01-2018 – Przetarg – Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych
i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik 8

Dodano: 15.02.2018
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 23.03.2018
Wyniki przetargu

Dodano: 27.04.2018
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty do przetargu nieograniczonego z dnia 14.02.2018 r.

 234 wyświetleń,  1 dzisiaj