Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

19-12-2017 – Zaproszenie – Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 29.12.2017
Wyniki

 49 wyświetleń,  1 dzisiaj