Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

07-12-2017 – Zaproszenie – Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wymiana wodomierzy zimnej wody z modułem radiowym wraz z obsługą portalu internetowego w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Spółka z o.o.

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

 73 wyświetleń,  1 dzisiaj