Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

07-12-2017 – Zaproszenie – Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki oficyn posesji al. NMP 40 – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki oficyn posesji przy al. NMP 40 w Częstochowie wraz zabezpieczeniem ścian posesji sąsiednich na działce o nr ewid. 32/1, 32/2 obręb 150

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 19.12.2017
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 48 wyświetleń,  1 dzisiaj