Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja – Zakończenie postępowania kwalifikacyjnego 25.X.2017

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z informacją z zakończonego postępowania
kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 25 października 2017r. wnioski i oferty partycypacyjne na mieszkania stanowiące
własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Informacja

 239 wyświetleń,  1 dzisiaj