Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

20-09-2017 – Zaproszenie – Roboty zduńskie – wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych
przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzany i administrowany
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Dodano: 02.10.2017
Wyniki

 87 wyświetleń,  1 dzisiaj