Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

12-09-2017 – Przetarg – Zabezpieczenie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczenie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych
w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, zarządzany i administrowany
przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz załącznikami

Dodano: 28.09.2017
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 16.10.2017
Wyniki

 55 wyświetleń,  1 dzisiaj