Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

02-08-2017 – Przetarg – Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. POW – Unieważnienie

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na

Remont pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. POW 24 w Częstochowie stanowiącym własność Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

Dodano: 18.08.2017
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 98 wyświetleń,  1 dzisiaj