Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

27-06-2017 – Przetarg – Remonty elewacji na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty elewacji na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ wraz z załącznikami

Dodano: 14.07.2017
informacje z otwarcia ofert

Dodano: 11.08.2017
Wyniki

 122 wyświetleń,  1 dzisiaj