Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

18-05-2017 – Przetarg – Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
„Remonty dachów – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.”

Ogłoszenie o zamówieniu
Załączniki 1 – 8
SIWZ

Dodano: 23.05.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja
Załączniki po modyfikacji

Dodano: 06.06.2017
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 08.06.2017
Wyniki przetargu

 106 wyświetleń,  1 dzisiaj