Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

03-03-2017 – Zaproszenie – Roboty zduńskie w granicach eksploatacji – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Roboty zduńskie w granicach eksploatacji obciążających Zarządcę oraz roboty zduńskie w lokalach
mieszkalnych przeznaczonych do zasiedlenia stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i
administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o.

Zaproszenie do składania ofert
Załączniki

Dodano: 24.03.2017
Wyniki

 63 wyświetleń,  1 dzisiaj