Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

13-01-2017 – Przetarg nieograniczony – Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remont przewodów kominowych: wentylacyjnych, dymowych i spalinowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Dodano: 31.01.2017
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 07.02.2017
Wyniki przetargu

 62 wyświetleń,  1 dzisiaj