Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

09.01.2017 – Informacja – Lista osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z listą osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Lista osób