Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

29-12-2016 – Przetarg nieograniczony – Remonty ogólnobudowlane wykonywane w budynkach mieszkalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty budowlane wykonywane na budynkach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Dodano: 05.01.2017
odpowiedzi na zapytania

Dodano: 11.01.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 8 po modyfikacji
Modyfikacja SIWZ

Dodano: 17.01.2017
informacje z otwarcia ofert

Dodano: 06.02.2017
Wyniki

 130 wyświetleń,  1 dzisiaj