Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

15-12-2016 – Przetarg nieograniczony – Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie – wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Konserwacja i naprawy dachów i kominów ponad dachem – roboty blacharsko-dekarskie na budynkach komunalnych, stanowiących zasób komunalny gminy, użytkowanych i zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki

Dodano: 30.12.2016
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 17.01.2017
Wyniki

 82 wyświetleń,  1 dzisiaj