Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

08-12-2016 – Przetarg nieograniczony – Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczanie i usuwanie awarii oraz remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna na instalacjach gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dodano: 16.12.2016
Odpowiedzi na pytania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

Dodano: 23.12.2016
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 28.12.2016
Wyniki

 95 wyświetleń,  1 dzisiaj