Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

05-12-2016 – Przetarg nieograniczony – Remonty, bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczenie i usuwanie awarii na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty i bieżąca obsługa konserwacyjna, zabezpieczanie i usuwanie awarii na instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9


Dodano: 09.12.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ,
Załącznik nr 4 po modyfikacji

Dodano: 16.12.2016
Odpowiedzi na zapytania

Dodano: 20.12.2016
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 22.12.2016
Wyniki

 71 wyświetleń,  1 dzisiaj