Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

29-11-2016 – Przetarg nieograniczony – Zabezpieczenie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Zabezpieczenie i usuwanie awarii, bieżąca obsługa konserwacyjna oraz remonty wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny, użytkowany i administrowany przez zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Wpółka z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWS + Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Dodano: 12.12.2016
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ

Dodano: 15.12.2016
Informacje z otwarcia ofert

Dodano: 22.12.2016:
Wyniki

 73 wyświetleń,  1 dzisiaj