Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

09-11-2016 – Przetarg nieograniczony – Budowa bloku mieszkalnego przy ul. Kontkiewicza

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Budowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kontkiewicza 4B w Częstochowie

SIWZ

Załączniki:
Załącznik 1a-1 ; Załącznik 1a-2
Załącznik 1b
Załącznik 1c-1 ; Załącznik 1c-2 ; Załącznik 1c-3
Załącznik 1d ;
Załącznik 1e
Załącznik 1f
Załącznik 1g
Załącznik 1h
Załącznik 1i
Załącznik 1j
Załącznik 1k
Załączniki 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ogłoszenie o zamówieniu

Dodano 14.11.2016:
Odpowiedź na zapytanie

Dodano 16.11.2016:
Odpowiedź na zapytanie

Dodano 24.11.2016:
Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

Dodano 28.11.2016:
Odpowiedzi na zapytania
Zawiadomienie nr 2 o zmianie treści SIWZ
Załączniki do zawiadomienia nr 2 o zmianie treści SIWZ

Dodano 06.12.2016:
Informacja z otwarcia ofert

Dodano 24.01.2017:
Wyniki

 1,200 wyświetleń,  1 dzisiaj