Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

20-10-2016 – Przetarg nieograniczony – Remonty bieżące ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Remonty bieżące ogólnobudowlane wykonywane na budynkach mieszkalnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Częstochowie

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

SIWZ

Informacja 2016-11-08

Dodano 17.11.2016:
Wyniki

 81 wyświetleń,  1 dzisiaj