Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja – Osoba zakwalifikoWana do zawarcia umowy najmu mieszkania

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z listą
osoby zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu mieszkania będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Ogłoszenie

 328 wyświetleń,  1 dzisiaj