Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja o uruchomieniu Wyszukiwarki zamiany mieszkań ZGM TBS

Urząd Miasta Częstochowy zamieścił w dziale aktualności strony internetowej informację o uruchomieniu Wyszukiwarki zamiany mieszkań ZGM TBS

Wyszukiwarka zamiany mieszkań to nowa aplikacja miejskiej spółki administrującej komunalnym zasobem mieszkaniowym.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS realizuje procedurę dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych uwzględniając osobiste wymagania i potrzeby interesantów oraz ich możliwości finansowe. Celem Spółki jest stworzenie możliwości efektywnego porozumienia pomiędzy stronami deklarującymi chęć zamiany lokalu, a także m.in.: poprawa ogólnych warunków mieszkaniowych oraz sytuacji życiowej mieszkańców lokali gminnych, dostosowanie lokalu do potrzeb i możliwości lokatora pod względem wielkości, standardu oraz wysokości opłat, pomoc przy całkowitej spłacie zadłużenia zajmowanego lokalu, w przypadku zamiany z innym najemcą gotowym spłacić obecne zadłużenie.
O dobrowolną zamianę lokalu mogą ubiegać się najemcy gminnych lokali mieszkalnych, najemcy innych zasobów, właściciele lokali mieszkalnych oraz osoby zadłużone, wobec których prowadzona jest procedura windykacyjna.
W przypadku zamiany pomiędzy lokatorami mieszkań komunalnych a lokatorami innych zasobów wymagana jest pisemna zgoda właściciela lokalu. Koniecznym do spełnienia warunkiem przy zamianie lokali mieszkalnych jest to, aby jeden z zamienianych lokali był własnością miasta Częstochowy.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w roku 2015 doprowadził do 29 zamian mieszkań w zasobie komunalnym. Dzięki tym działaniom udało się odzyskać 450 000 złotych z tytułu niezapłaconych czynszów. W pierwszym półroczu br. doszło natomiast do 10 zamian, czego efektem jest możliwość odzyskania 182 000 złotych.

W lipcu, po zapoznaniu się z działaniami spółki dotyczącymi zamiany mieszkań, prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk zasugerował konieczność szerszego rozpowszechniania informacji o osobach szukających mieszkań do zamiany – także w systemach elektronicznych. Dlatego ZGM TBS rozpoczął prace nad aplikacją wspomagającą zamianę mieszkań w Częstochowie.

Wyszukiwarka Zamiany Mieszkań to aplikacja działająca przez stronę www, pozwalająca mieszkańcom Częstochowy (i nie tylko) wyszukiwać oferty osób, które chcą zamienić swoje mieszkanie na inne.

Każdy, kto chce to zrobić, powinien udać się do siedziby ZGM „TBS” Sp. z o.o. przy ul. POW 24 w Częstochowie. Tam, po wypełnieniu niezbędnych dokumentów oraz ewentualnym przekazaniu pracownikowi ZGM zdjęć lokalu, oferta zostanie bezpłatnie zamieszczona w internetowej wyszukiwarce dostępnej na stronie Spółki.

Oferty mieszkańców, których lokale znajdują się w zasobach komunalnych są połączone z systemem informatycznym spółki. Dzięki takiemu rozwiązaniu, każda oferta będzie posiadała zawsze aktualne dane dotyczące m.in. ewentualnego zadłużenia lokalu. Wysokość zadłużenia będzie widoczna tylko w przypadku, gdy mieszkaniec zadeklarował chęć zamiany takiego mieszkania. Ponadto podczas wyszukiwania odpowiedniego mieszkania nie zostaną ujawnione żadne szczegółowe informacje. Dostępne będą tylko informacje o ulicy, przy której dany lokal się znajduje (pokazane na wygodnej mapce), piętrze, liczbie pokoi oraz inne podstawowe dane, które jednak nie umożliwią bezpośredniej identyfikacji właścicieli/najemców lub samego lokalu.

System daje możliwość nie tylko dodania ofert dotyczących mieszkań spoza zasobu komunalnego – np. mieszkań spółdzielczych lub całkowicie prywatnych. Wyszukiwarka pozwala również na dodanie ofert z różnych miast oraz na zamianę mieszkań pomiędzy różnymi miastami.

Więcej informacji o procedurze zamiany mieszkań komunalnych w zakładce: ZAMIANA MIESZKAŃ – na stronie https://zgm-tbs.czest.pl

Link do wyszukiwarki zamiany mieszkań na stronie ZGM TBS: http://mieszkania.zgm-tbs.czest.pl/

 365 wyświetleń,  1 dzisiaj