Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

11.07.2016 – Przetarg nieograniczony – Malowanie klatek schodowych w budynkach zarządzanych przez ZGM TBS – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na
Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących zasób komunalny gminy, zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spólka z o.o. w Częstochowie.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ + załączniki nr l, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8j, 8k, 8l, 9.

Wyniki przetargu

 169 wyświetleń,  1 dzisiaj