Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

06.05.2016 – Zaproszenie – Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość lokali użytkowych – Wyniki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej "TBS" w Częstochowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na
Sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość lokali użytkowych położonych w Częstochowie przy ulicach:
l. Orlik-Ruckemanna 35/37 – siedziba Oddziału Eksploatacji nr I
2. Łukasińskiego 26 – siedziba Oddziału Eksploatacji nr VI
3. Nowowiejskiego 26 – siedziba Oddziału Eksploatacji nr IV
4. Biurowa 1 – pomieszczenie administracyjne Oddziału Eksploatacji nr IV
5. Tuwima 6 – siedziba Oddziału Eksploatacji nr V wraz z pomieszczeniami magazynowymi
6. Tuwima 6 – pomieszczenia magazynowe Oddziału Eksploatacji nr V

Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami

Modyfikacja zaproszenia do składania ofert

Wyniki

 128 wyświetleń,  1 dzisiaj