Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Ogłoszenie – Konkurs „Rzetelny Lokator”

obrazek obrazek

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Częstochowie Sp. z o.o. w okresie od dnia 26.01.2016 r. do 15.04.2016 r.
przeprowadza Konkurs pod nazwą „Rzetelny Lokator” dla najemców lokali
mieszkalnych i socjalnych wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy Częstochowa
oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Szczegóły konkursu zawiera załączony
regulamin.

Regulamin Konkursu „Rzetelny Lokator”

Załącznik nr 1 do Regulaminu – karta zgłoszenia uczestnictwa (PDF) (DOC) (ODT)

Załącznik nr 2 do Regulaminu – karta zadania konkursowego (PDF) (DOC) (ODT)