Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Lista osoby zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu mieszkania przy ul. Ossolińskiego 5, będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie.

Informacja 27.11.2015