Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Informacja z zakończonego postępowania kwalifikacyjnego rozpatrującego złożone do dnia 23 listopada 2015 r. wnioski i oferty partycypacyjne na lokale mieszkalne stanowiące własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie.

Informacja 24.11.2015