Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Projekt listy osoby zakwalifikowanej do zawarcia umowy najmu mieszkania będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Informacja 04.11.2015