Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie.

Informacja 31.07.2015