Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS w Częstochowie
POGOTOWIE
AWARYJNE:
34 368 25 22

Informacja

Projekt listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu mieszkania będącego własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Częstochowie

Informacja 07.07.2015